Diensten Traditionele drainage

Traditionele drainage

Traditionele drainage

In agrarische gebieden wordt traditionele drainage vaak gebruikt om overtollig water uit de percelen af te voeren en de bodem te ontwateren, vooral in gebieden met een hoge grondwaterstand of slechte natuurlijke afwatering. Traditionele agrarische drainage bestaat uit een netwerk van open greppels, sloten en kanalen waar een ondergrondse drainage slang op kan worden aangesloten. Deze slangen worden op een nauwkeurig bepaalde diepte en afstand in de grond gelegd, rekening houdend met de grond en water eigenschappen van het perceel.

In agrarische gebieden worden de volgende typen traditionele drainage vaak toegepast:

  1. Oppervlakteafvoer: Dit omvat het graven van greppels en sloten langs de randen van velden om overtollig water af te voeren. Deze open kanalen kunnen het water naar nabijgelegen waterwegen of afwateringssystemen leiden.
  2. Ondergrondse drainage: Hierbij worden ondergrondse buizen (drainagebuizen) gebruikt om het water vanuit de bodem naar een afvoersysteem of lagergelegen gebied te leiden.

Het doel van agrarische drainage is om de bodemstructuur te verbeteren, wateroverlast te voorkomen en de opbrengst van gewassen te verhogen door het afvoeren van overtollig water. Door de ontwatering van het land kunnen gewassen beter groeien, wortels zich goed ontwikkelen en worden landbouwactiviteiten minder belemmerd door overmatige wateroverlast.

Traditionele agrarische drainage heeft meestal een positief effect op de landbouwproductie.  Er zijn echter ook enkele nadelen waarmee rekening moet worden gehouden. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een ongewenste afvoer van voedingsstoffen en sedimenten.

Het verkennen en toepassen van meer duurzame en natuurvriendelijke drainageoplossingen kan helpen om de nadelige effecten te verminderen. Er zijn innovatieve technieken beschikbaar, zoals peilgestuurde drainage, die het mogelijk maken om de afvoer van water beter te beheersen en de afvoer van water en voedingsstoffen te verminderen. Bovendien kunnen moderne methoden zoals peilgestuurde drainage of sub-irrigatie en waterbeheer helpen om water efficiënter te gebruiken en verspilling te verminderen, wat gunstig is voor zowel de landbouwproductie als het milieu.