Sub-irrigatie

Sub-irrigatie

Sub-irrigatie

Sub-irrigatie met drainage slangen is een variant op het peilgestuurde drainage systeem waarbij drainagebuizen worden gebruikt om het grondwater niveau te verhogen. Deze techniek die sub-irrigatie wordt genoemd combineert het aanvoeren van water tekort met het afvoeren van overtollig water om het waterniveau in de bodem te regelen. Bij deze techniek krijgen planten dus van onderaf water. Er wordt gebruik gemaakt van drainagebuizen om water aan te voeren bij tekorten maar ook af te voeren bij overvloed.

Hoe wordt dit proces ingericht:

  1. Installatie van de drainagebuizen: Allereerst moeten er drainagebuizen in de grond worden geïnstalleerd op een nauwkeurig bepaalde diepte. De buizen kunnen worden geplaatst in rechte lijnen of in een netwerkpatroon, afhankelijk van het type irrigatie dat je wilt toepassen.
  2. Waterput en pomp: Voor sub-irrigatie heb je een waterput en een pomp nodig om water naar de drainagebuizen te verplaatsen. De waterput fungeert als een reservoir waar water wordt opgeslagen, terwijl de pomp wordt gebruikt om het water uit de put te halen en naar de drainagebuizen te leiden.
  3. Water toevoeren: Met behulp van de pomp wordt water vanuit de waterput naar de drainagebuizen geleid. Het water stroomt door de buizen en komt naar boven via kleine gaatjes of openingen in de buizen, die zich onder het bodemoppervlak bevinden. Dit proces zorgt ervoor dat het water gelijkmatig wordt verdeeld onder de grond en voorkomt verdamping.
  4. Capillaire werking: Zodra het water naar boven komt via de drainagebuizen, trekt de grond het water omhoog door capillaire werking. De plant kan het water vervolgens uit de grond opnemen.
  5. Water afvoeren: Als de grond verzadigd raakt of als er overtollig water is, zal het overtollige water terugstromen naar de drainagebuizen en naar een afvoerleiding worden geleid. Deze afvoerleiding voert het overtollige water af naar een geschikte afvoer, bijvoorbeeld een sloot of een regenwateropvangsysteem.

Voordelen van sub-irrigatie zijn onder meer een efficiënter watergebruik, een verminderde verdamping en minder kans op ziekten omdat het bladoppervlak droger blijft. Het kan vooral gunstig zijn in gebieden waar er een beperkte watervoorziening is of waar regelmatige handmatige irrigatie moeilijk is. Het kan een complex systeem zijn om op te zetten, en de juiste afstelling en beheer zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de planten de juiste hoeveelheid water krijgen zonder wateroverlast. Een grondige kennis van het bodemtype, de plantensoorten en het irrigatiesysteem is belangrijk om sub-irrigatie succesvol te implementeren.