Ons materiaal

Inter drain 2030 GP V-Poeg
De Inter-Drain GP 2030 is een draineermachine op rupsen die werkt met een met V-ploeg. Wij gebruiken deze voor het aanleggen van drainage in de landbouw- en op grotere sportterreinen. We snijden met de V-ploeg draineersleuven in de grond waarin we vervolgens de drainagebuizen leggen. Dit kunnen we verzorgen tot een diepte van 140 cm.

Een belangrijke nieuwe eigenschap van de onze Inter-Drain GP 2030 is de integratie van RTK GPS-technologie (Real-Time Kinematica Global Positioning System). Dit geavanceerde GPS systeem maakt het mogelijk om in realtime zeer nauwkeurige positioneringsinformatie te verkrijgen. Hierdoor kan de machine nauwkeurig de gewenste drainagelijn volgen. Dit resulteert in een goed gecoördineerde positie van de drainagebuizen.

Tijdens het leggen van de drainage slangen wordt door middel van een doordachte opbouw van de V-ploeg traploos gestuurd op exacte diepte ligging. Deze opbouw zorgt ervoor om de diepte van de sleuven en het leggen van de drainage slangen nauwkeurig blijft uit voeren ook bij verschillende hoogtes van de ondergrond.

Door het lange rupsonderstel blijft de machine stabiel op de ondergrond, tegelijkertijd minimaliseert de machine door de rupsen de bodemverdichting, wat van cruciaal belang is om de gezondheid en structuur van de bodem te behouden.


Mini-kettinggraver
Voor sportvelden, rijbakken, park en tuin drainage hebben wij een kleine kettinggraver tot onze beschikking waarbij een machine breedte heeft van 140 centimeter en tot een diepte van 120 centimeter kan draineren. Bij deze machine wordt gewerkt met een ketting die middels rotatie in de ondergrond kan zakken. Net als bij de grotere machines kan ook deze machine lasergestuurd draineren.
Deze kleine drainagemachine is ook zeer geschikt voor de aanleg van kabels en leidingen. In een vlot tempo kunnen er smalle sleuven gegraven worden.


Dieplader transport
Voor het transport van ons materiaal naar de projectlocaties hebben wij een vrachtwagen met een 40 ton dieplader tot onze beschikking.
Deze combinatie is ook inzetbaar voor extern transport werk. Of het nu gaat om bouwprojecten, industriële producten of zware apparatuur, wij denken en helpen hier graag in mee.